I förändring

Gamla näringsgrenar och vanor får ge vika i skärgården. Jordbruket utbyts mot turism och fiskeriet mot fågelskådning. Naturens skönhet förblir oföränderlig.

Skinnars nya liv

Vi är ett +60 par från Finland. Anja är utbildad som specialläkare i psykiatri och arbetar som direktör vid en privat läkarstation. Heikki är byggnadsingenjör och redan pensionerad. Vi gjorde gården till ett aktiebolag och grundade Oy Skinnars Ab.

couple
frame

Vi har strävat till att bevara och återföra allt till sin ursprungliga form, men utrustat enligt moderna krav på bekvämlighet och ekologi. Vi har bevarat alla gamla föremål. En del finns i den gamla huvudbyggnaden, en del på ladugårdsvinden och en del har vi inte ännu ställt fram.

Det enda vi har givit bort, till en kökarbo, är Eriks gamla självsnickrade skärgårdsbåt. Båtens tvåtakts Göta-motor förde Erik till fisket och hem igen under sommarens stiltje och höstens storm. Vi hade inte kunnat ge rätt skötsel åt båten, och på det här sättet fick den fortsätta sitt liv. Om du ser en bildskön träbåt i Kökars skärgård, kan du intala dig att den möjligen har blivit snickrad av Erik.

boat

Kontinuiteten är viktig

at_morning-5
Foto Nina Lindfors

Hittills har vi har renoverat den gamla huvudbyggnaden och sju småstugor. Följande i raden är serviceutrymmena i stenladugården. Vi har kopplat gården till kommunalt vatten, som Kökar renar från Oppsjön. Det finns fyra brunnar på Skinnars gård, men under Eriks tid tog vattnet ibland slut på sensommaren. Nu räcker vattnet säkert till.

Under våren 2019 gjorde vi en solpanelanläggning på den gamla stenladugårdens tak. Vi har huggit ner träd och klippt av buskar för att kunna bevara Kökars karga utseende på gården. På våra åkrar odlar Joel hö till sina får.

logger
uusi-ranta-muutoksessa
Foto Saara Ekström

Vi har också reparerat bryggorna, och man kan nu gå och simma från stranden.

På sommaren 2019 vi byggde vindskydd till fågeltornet så att fågelskådarnas teleskop inte skakar av vinden.

birdwatching_tower_4
Foto Marita Markkanen
renovation-2

Vi har börjat renovera vår fiskestugan i yttre skärgården på våren 2019 så att det är möjligt att övernatta där.

Vi har byggt på våren 2020 ett kök och toalett med bastu till tegelhusets nedre våning.

brick_house-2

Vi arbetar tillsammans

view_3

Vi strävar till att samarbeta med de övriga turistföretagarna på ön. Som vår granne ungefär en kilometer från oss ligger Peders Aplagård, en äppelgård, som också har en matservering, Aplaboden.

I den kan man få läckra produkter gjorda av gårdens egna produkter, och dessutom frukost enligt reservering, mat och ibland läcker pizza. Där finns också en mysig terrass, därifrån det är en kort väg att ta sig ”hem”.

Foto Siv Blomsterlund
Foto Siv Blomsterlund
Skinnars values