Välkommen till Skinnars!

 

Stugor & Accommodation

Vi har hittills renoverat i Kökars Skinnars den gamla huvudbyggnaden, kallad Fiskarstugan, och sju av de små campingstugorna. Följande i raden är serviceutrymmena i stenladugården.

I förändring

Gamla näringsgrenar och vanor får ge vika i skärgården. Jordbruket utbyts mot turism och fiskeriet mot fågelskådning. Naturens skönhet förblir oföränderlig.

Karta & Presentation av området

Den rena luften är Skinnars varumärke. Du kan dra dina lungor fulla med den blåsiga havsluften och känna hur fåglarnas nästen i de karga klipphålorna, klippväxterna som böjer sig med vinden och gäddan som plaskar i vassen sugs in i dig i en storm av tystnad.

framtid-skinnars-sivuille-RUOTSI-1

Skinnars values