Fågelskådning förändras och utvecklas på Kökar

Skinnars fick besök av kommunstyrelsens ordförande Siv Relander, som också är ansvarig för Baltic Wings projektet på Kökar. Hon berättar att Kökar är med i EU-projektet Baltic Wings, som strävar till att öka naturturismen året om. Nu planerar och bygger man och 2021 skall det finnas plattformer, fågeltorn och naturrum, delvis med rampar för rörelsehindrade och parkeringsplatser nära intill.

Siv

Under projektets gång skall det samlas in information om fåglarnas flyttningsleder och häckning. Materialet skall senare visualiseras bl.a. i ett Naturrum på Kökar. Inkvartering och specialutbildade fågelguider skall finnas för intresserade.

Natursköna Kökar blir mer tillgängligt för allmänheten med dessa platåer och även lite fler stigar skall finnas utmärkta för alla naturintresserade. Fåglar finns på Kökar året om!

Lämna ett svar