Redaktören och lagtingsmannen Jörgen Petterson skrev på sin blogg: https://www.jorgenpettersson.ax/2019/02/kokar-visar-vagen-for-eu.html ”Det finns en oerhörd kraft i lokalsamhället. Tack vare Ålands kommuner och dess både reella och formella möjligheter att skapa vardag lever ålänningarna gott och länge. Insikten att man själv kan forma sin tillvaro uppstår även mental styrka till förändring.”

solar-panel

Kökar har blivit utvalt av EU att vara en av 26 ”pionjäröar” som ska visa hur en ö kan bli självförsörjande med fossilfri energi.

”I dag kom beskedet att Kökar tar ytterligare ett steg i sin utveckling. Kommunen har utsetts till en av 26 pilotöar i EU:s stora satsning på att hjälpa öar bli klimatneutrala. Öland och Gotland är de andra i Östersjön. Kökar är minst tillsammans med Favignana utanför Sicilien och Cape Clear i Irland. Till sin hjälp i detta arbete har Kökar nystartade Flexens Ab (ett resultat av bland annat ett möte med Tidigare Nokia-chefen Jorma Ollila), Företagsam skärgård, Ålands Natur & Miljö samt Nordiska skärgårdssamarbetet.

Europa har mer än tvåtusen öar längs sina kuster, bundna till fastlandet med elnät, färjelinjer och gasledningar. Nu vill EU att öarna minskar sina utsläpp av koldioxid. Öar borde producera och använda fossilfri energi – tycker EU. Energi är FN:s klimatmål nr 7: att säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad.”

wind-powerjpg

”Lätt sagt”, säger vi som bor på öar, men hur ska det gå till?

Vi behöver färjor eftersom vi bor i havet, vi behöver bilar eftersom vi bor i glesbygd, vi behöver vedspisar när stormarna rasar.

Varför väljer man Kökar? Det finns många skäl som kommunen har angett i sin ansökan:

– Att vi har ett nära samarbete med Flexens Oy, ett bolag som vill demonstrera framtidens flexibla energilösningar på Åland – och gärna på Kökar! Flexens består till hälften av den finländska storindustrins och unversitetens gemensamma ”innovationskluster”/konsultbolag Clic Innovation och till hälften Leovind, Mariehamns Energi, Viking Line Buss, Ålands Vindkraft Ab, Ålands Elandelslag, Ålands Vindenergiandelslag, landskapsregeringen och Ömsen.

firewood_forest

Kökar tar fram det hållbarhetsplan

– Att Kökar håller på att ta fram en hållbarhetsplan som också inkluderar energi, och att kommunen har pengar för att göra en bra plan (EU-projektet Coast4us);

– Att många hållbara initiativ redan pågår på Kökar: bageriets ugnar använder pellets, skolan är Grön Flagg, hållbar turism utvecklas med pilgrimer och fågelskådning, det finns ett vindkraftverk på Kökar, vi producerar egna livsmedel;

– Att Kökar är en självständig kommun: ett starkt, självständigt samhälle med korta beslutsvägar och oanad kraft som vi bland annat visat med vår nya skärgårdsbutik. Vi kan, vill och vågar testa nya lösningar!

– Att det finns hög lokal kompetens inom fossilfri energi (KökarService).
”Jag gillar lokalsamhällen och Kökar har genom åren alltid stuckit ut och försökt göra det nya. Som i filmen om en kreativ kommun och hållbar framtid och grön flagg på skolan. Och var annars än på Kökar dök plötslig ett bageri upp som i dag förser oss med bröd i alla upptänkliga former.”

graph_01
graph_02
graph_03
graph_04
graph_05
graph_06