Kökarinfo är kommunens informationsblad med lokala nyheter och händelser på Kökar

Kökarinfo delas ut gratis en gång i månaden i alla postlådor på Kökar och den publiceras också på Kökars hemsida. Du hittar infobladet lätt på bordet i Bageriets kafeteria när du stannar där för fika.

info_b

På Kökarinfos framsida finns en händelsekalender där du hittar alla händelser på ön under din besökstid. Om du är intresserad av festivaler, kyrkliga evenemang eller dans på restaurangen, hittar du informationen om dessa i den här publikationen.

https://www.kokar.ax/koekar-infoblad

Lämna ett svar